DA มีการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จ และสมบูรณ์แบบ ทีมแพทย์ทาง DA ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยมีแพทย์เป็นผู้ทำการ วินิจฉัยและลงมือผ่าตัด นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนก ตั้งแต่การตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงการ x-ray ปอด และ CT Scan เพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัยและได้รับผลที่น่าพึงพอใจมากที่สุด

ระบบการรักษาแบบร่วมมือกันทั้งองค์กรของ DA เป็นการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ทีมศัลยแพทย์ ทีมทันตกรรม และทีมวิสัญญีแพทย์ ในการผ่าตัดแต่ละครั้งจะมีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกจะทำการปรึกษาและวางแผนร่วมกันในกระบวนการผ่าตัด เพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบที่สุด

About da

 DA เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการอนุมัติ มาตรฐาน ISO-9001 จาก องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (ISO-9001 from quality management systems of the International Organization for Standardization) มาตรฐาน ISO-9001 เป็นการประเมินมาตรฐานของ International Organization for Standardization หรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน เป็นการประเมินผลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้

DA ได้รับการอนุมัติและรับรองจาก ISO-9001 เนื่องจากการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการให้คำแนะนำ และการผ่าตัดที่เหมาะสม สำหรับคนไข้ในแต่ละบุคคล, ระบบการดูแลรับผิดชอบต่อคนไข้แบบ 1:1, การระบุชื่อแพทย์ผู้ผ่าตัด รวมทั้งมีระบบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการบริการที่ดีเยี่ยม “เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อผลการผ่าตัดที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นที่พึงพอใจของคนไข้”

ปรัชญา DA


01
เป็นโรงพยาบาลที่ทำการวิจัย

DA ทำการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยผ่านกระบวนการผ่าตัดที่ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่พึงพอใจ

Minimal Bone cutting

02
Honest Hospital

DA เป็นโรงพยาบาลที่เน้นความซื่อสัตย์ ให้ความสำคัญกับคนไข้เป็นอันดับแรก และจะไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในส่วนที่ไม่จำเป็น DA รับฟังความคิดเห็นของคนไข้ จะไม่ทำให้คนไข้รู้สึกกดดันโดยการไม่แนะนำการผ่าตัดศัลยกรรมที่คนไข้ไม่ต้องการ

Honest 01
ดูแลคนไข้ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ
Honest 02
DA จะไม่แนะนำการผ่าตัดศัลยกรรมที่ ไม่จำเป็น และคนไข้ไม่ต้องการ
Honest 03
DA ดูแลรักษาคนไข้ด้วยความ เข้าใจในความต้องการของคนไข้

03
DA เป็นโรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ

DA รับฟังความคิดเห็นของคนไข้ จะไม่ทำให้คนไข้รู้สึกกดดัน โดยการไม่แนะนำการผ่าตัดศัลยกรรมที่คนไข้ไม่ต้องการ ทีมแพทย์ของ DA ประกอบไปด้วยแพทย์ ผู้ที่มีประสบการณ์จากการสอนในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งสามารถทำให้ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่น่าพอใจและมีความปลอดภัยสูง

เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ วิสัญญีแพทย์ของ DA จะประจำการอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลา และจะดูแลตลอดกระบวนการผ่าตัด

DA มีอุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ดี เพื่อใช้ในการวินิจฉัยอย่างละเอียด การผ่าตัดที่ปลอดภัยแม่นยำ และได้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจ

04
DA เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการที่ดี

DA ยินดีให้บริการคนไข้ที่เคยผ่านการทำศัลยกรรมที่ผิดพลาด เราจะนำความฝันและความมั่นใจของคนไข้กลับมาอีกครั้ง DA มีทัศนคติที่จะพัฒนาคุณภาพโดยไม่สิ้นสุด ด้วยทักษะการผ่าตัดที่ดีเยี่ยม

ความผิดปกติของใบหน้า ผู้ที่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่ หรือใบหน้าไม่ได้สมมาตร ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบาก และยังทำให้สูญเสียความมั่นใจ ดังนั้นการผ่าตัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาผ่าตัดให้ ปัจจุบัน DA ได้เข้าร่วมกับกลุ่มทางแพทย์เพื่อดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือใบหน้าที่ผิดรูปตั้งแต่กำเนิด จะช่วยให้เด็กเหล่านี้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ ด้วยความเชื่อที่ว่า “การทำศัลยกรรมไม่ใช่การรักษาเฉพาะรูปลักษ์ภายนอกแต่เป็นการรักษาสภาพจิตใจด้วย” คนไข้ที่มีความผิดปกติทางใบหน้าได้ผ่านกระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลศัลยกรรม DA จึงทำให้พวกเขาพบกับชีวิตใหม่

Safety in our main priority

Joint Treatment System

Each specialist cares for the patient from start to finish

High-tech medical devices

3D CT scan, new HD endoscopes, X-rays and ultrasounds to increase the accuracy of the surgery

Post-operation care system

To quicken recovery and for more satisfactory results, we provide professional post-op care.

ABOUT
MD.PhD LEE SANG WOO

“ผู้อำนวยการ DA , ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องขากรรไกรและกระดูกโครงหน้า มือ 1”
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านขากรรไกร และกระดูกโครงหน้า
ศาตราจารย์วุฒิคุณของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
เจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์ที่แพทย์ทั่วโลกใช้ศึกษาหลายเล่ม
อันดับ 1 ศัลยกรรมขากรรไกร-โครงหน้า ปี2015 , 2017
อันดับ 1 ศัลยกรรมจมูก-ตา ปี2018 , 2019
อันดับ 1 ศัลยกรรมหน้าอก ปี 2019
อันดับ 1 โรงพยาบาลที่คนเกาหลีไว้วางใจ 3 ปี ซ้อน

ABOUT
MD.PhD LEE SANG WOO

“ผู้อำนวยการ DA , ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องขากรรไกรและกระดูกโครงหน้า มือ 1”
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านขากรรไกร และกระดูกโครงหน้า
ศาตราจารย์วุฒิคุณของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
เจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์ที่แพทย์ทั่วโลกใช้ศึกษาหลายเล่ม
อันดับ 1 ศัลยกรรมขากรรไกร-โครงหน้า ปี2015 , 2017
อันดับ 1 ศัลยกรรมจมูก-ตา ปี2018 , 2019
อันดับ 1 ศัลยกรรมหน้าอก ปี 2019
อันดับ 1 โรงพยาบาลที่คนเกาหลีไว้วางใจ 3 ปี ซ้อน

OUR AWARDS

BLOGS

View all

VDO List

View all