Alar Reductionศัลยกรรมจมูก ของ DA

ที่ DA เราทำการศัลยกรรมจมูกด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงรูปร่าง ความยาว ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้าง องศาของปาก เพื่อสร้างจมูกที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับใบหน้า และ ดูเป็นธรรมชาติ

วิเคราะห์โครงหน้าของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดเพื่อการศัลยกรรมจมูกให้สมกับโครงหน้า โดยวางแผนก่อนการผ่าตัดอย่างละเอียดและทำการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูก ของ DA คือ

การแก้ไขปัญหาปีกจมูกกว้าง ทำให้รูจมูกกว้าง ส่งผลให้ใบหน้าโดยรวมดูไม่สวยงาม ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูกให้เล็กลงสร้างรูปทรงจมูกสวยเป็นธรรมชาติ

POINT
ศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูก ของ DA

  • ลดขนาดปีกจมูกที่กว้างเกินไปให้เล็กลง
  • ปรับรูปร่างของจมูก ทั้งปีกจมูก และ รูจมูก ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม

Related Review

View all

Related Surgery

View all