Closed Rhinoplastyศัลยกรรมจมูก ของ DA

ที่ DA เราทำการศัลยกรรมจมูกด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงรูปร่าง ความยาว ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้าง องศาของปาก เพื่อสร้างจมูกที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับใบหน้า และ ดูเป็นธรรมชาติ

วิเคราะห์โครงหน้าของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดเพื่อการศัลยกรรมจมูกให้สมกับโครงหน้า โดยวางแผนก่อนการผ่าตัดอย่างละเอียดและทำการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมปลายจมูกโดยไม่ใช้ซิลิโคน ของ DA คือ

การผ่าตัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาบริเวณสันจมูก แต่มีปัญหาปลายจมูกกลมหรือแบน
เพื่อทรงจมูกที่สวยงามยิ่งขึ้น จะทำการแก้ไขเฉพาะปลายจมูกเท่านั้น
ส่วนใหญ่มักใช้กระดูกอ่อนตนเองในการเสริมปลายจมูก ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอาการแพ้

POINT ศัลยกรรมปลายจมูก
โดยไม่ใช้ซิลิโคน

  • ใช้กระดูกอ่อนตัวเอง ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอาการแพ้
  • จมูกสวยเป็นธรรมชาติตั้งแต่โคนจรดปลาย
  • ปลายจมูกไม่คล้อยลงถึงแม้จะผ่านไปนานแล้ว

Related Review

View all

Related Surgery

View all