Eye Surgery for Menการศัลยกรรมตาผู้ชาย
ในอุดมคติ

  • ชั้นตาที่เป็นธรรมชาติ ไม่ดูหวานเหมือนกับตาผู้หญิง
  • ชั้นตาหลบใน เหมาะกับภาพลักษณ์ของผู้ชาย
  • ดวงตาสดใส มีชีวิตชีวา ด้วยการแก้ไขตาง่วงนอน
  • ผ่าตัดด้วยวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ชายมีผิวหนังที่หนากว่าผู้หญิง

การศัลยกรรมตา
ที่เหมาะสมกับผู้ชาย

  1. ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
  2. ออกแบบชั้นตาให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของผู้ชาย
  3. ทำการผ่าตัดโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  4. ผลลัพธ์การผ่าตัด อันน่าพึงพอใจ

ชั้นตาในอุดมคติ
ของการศัลยกรรมตาสองชั้นผู้ชาย

ศัลยกรรมแก้ไขตาง่วงนอนสำหรับตาชั้นเดียว

กรณีที่ไม่เหมาะสมกับการทำตาสองชั้นสามารถศัลยกรรมแก้ไขตาง่วงนอน ให้เห็นตาดำได้มากขึ้น ดวงตาดูสดใสขึ้น

 

ประเภท
การศัลยกรรมตาผู้ชาย ของ DA

ศัลยกรรมปรับกล้ามเนื้อตาสองชั้นหลบในแบบเย็บ
ศัลยกรรมปรับกล้ามเนื้อตาเส้นตาหลบในแบบเย็บ สามารถสร้างสรรค์เส้นตาสองชั้นได้
โดยไม่ต้องทำการกรีดเปลือกตา กล้ามเนื้อ หรือชั้นไขมัน

การศัลยกรรมตาสองชั้นหลบในแบบเย็บ
ทำการเย็บ และ ผูกปม เพื่อสร้างชั้นตาหลบในอย่างเป็นธรรมชาติ
ทำการเย็บทั้งหมด 7 จุด ซึ่งมากกว่าแบบปกติที่เย็บแค่ 3-4 จุด ทำให้เห็นผลชัดเจน และมีโอกาสปมที่เย็บหลุดได้ยาก

ศัลยกรรมตาสองชั้นตาหลบในแบบกรีด
ทำการกรีดเปลือกตา กล้ามเนื้อ หรือ ชั้นไขมัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาหนา
ทำให้ดวงตาดูโตขึ้น และ มีชั้นตาหลบในอย่างเป็นธรรมชาติ

Related Review

View all

Related Surgery

View all