Facial Contouring for Menการศัลยกรรมโครงหน้าผู้ชาย
ในอุดมคติ

  • คงสันกรามที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายเอาไว้
  • โครงหน้าที่ไม่เรียวเกินไป จนเหมือนกับผู้หญิง
  • ตัดกระดูกส่วนที่ไม่จำเป็น อย่างเป็นธรรมชาติ
  • ผลลัพธ์ออกมาชัดเจน ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน

การศัลยกรรมโครงหน้า
ที่เหมาะสมกับผู้ชาย

  1. ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
  2. ออกแบบโครงหน้าให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของผู้ชาย
  3. ทำการผ่าตัดโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  4. ผลลัพธ์การผ่าตัด อันน่าพึงพอใจ

การศัลยกรรมโครงหน้า
ในอุดมคติ

การผ่าตัดคางแบบรูปทรงตัว T
ลดความกว้างของกราม ปรับความกว้างของกราม โดยการตัดกระดูกคางรูปทรงตัว T ให้ได้สัดส่วนกรามและคาง

ศัลยกรรมลดความยาวคาง
กรณีที่คางยาวเกินไป สามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดกระดูกเป็นรูปตัว T เพื่อลดความยาวของคาง

ศัลยกรรมเพิ่มความยาวคาง
กรณีที่คางสั้นเกินไป สามารถตัดกระดูกส่วนหนึ่งเพื่อมาต่อปลายคาง ทำให้คางยาวขึ้นได้

ศัลยกรรมแก้ไขคางหลบ หรือ คางยื่น
กรณีคางหลบ เลื่อนกระดูกคางมาด้านหน้า เพื่อให้คางสมส่วน และ ดูยาวขึ้น
กรณีคางยื่น ผ่าตัดโดยเลื่อนกระดูกคางเข้าไปให้ดูสมส่วน

ศัลยกรรมแก้ไขใบหน้าเหลี่ยม และ คาง
ตัดกระดูกเป็นรูปตัว T เพื่อแก้ไขใบหน้าเหลี่ยมและรูปร่างคางให้ดูเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Related Review

View all

Related Surgery

View all