FAT GRAFTING BREAST SURGERYศัลยกรรมหน้าอกด้วยไขมัน คือ ?

การดูดเซลล์ไขมันจากบริเวณหน้าท้อง ต้นขา ก้น ฯลฯ
มาปลูกถ่ายบริเวณหน้าอก ทำให้หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การศัลยกรรมหน้าอกด้วยไขมัน ของ DA มักทำในกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีที่ไม่อยากใส่ซิลิโคน
  • กรณีที่ต้องการปรับรูปร่างไปพร้อมๆกับการเพิ่มขนาดหน้าอก
  • กรณีที่ต้องการเติมโวลลุ่มให้กับหน้าอกที่ขนาดเล็กลงหลังให้นมบุตร
  • กรณีที่เป็นคนรูปร่างผอม ต้องการศัลยกรรมหน้าอกด้วยซิลิโคนร่วมกับการปลูกถ่ายไขมันด้วย
  • กรณีที่ต้องการเพิ่มโวลลุ่มและปรับให้หน้าอกกระชับขึ้นไปพร้อมๆกัน

ความพึงพอใจในการศัลยกรรมหน้าอกด้วยไขมัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่ติดอยู่หลังการผ่าตัด

เพื่อการติดของไขมันที่ดียิ่งขึ้น DA ได้ใช้วิธี PRP และ การฉีดสเต็มเซลล์เข้าช่วย ซึ่งการติดของไขมันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ควรทำการปรึกษาอย่างละเอียดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนผ่าตัด

บริเวณที่มักทำศัลยกรรมหน้าอกด้วยการฉีดไขมัน

เติมโวลลุ่มให้กับบริเวณที่ขาด
ทำการปลูกถ่ายไขมันในปริมาณและตำแหน่งที่แหมาะสม เพื่อหน้าอกสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

ความเปลี่ยนแปลงหลังจากการศัลยกรรมหน้าอกด้วยไขมัน

เพิ่มโวลลุ่มให้กับหน้าอกด้วยการเติมไขมันตั้งแต่ชั้นใต้ผิวหนัง+กล้ามเนื้อ+ใต้กล้ามเนื้อ

Related Review

View all

Related Surgery

View all