Flat Noseศัลยกรรมจมูก ของ DA

ที่ DA เราทำการศัลยกรรมจมูกด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงรูปร่าง ความยาว ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้าง องศาของปาก เพื่อสร้างจมูกที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับใบหน้า และ ดูเป็นธรรมชาติ

วิเคราะห์โครงหน้าของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดเพื่อการศัลยกรรมจมูกให้สมกับโครงหน้า โดยวางแผนก่อนการผ่าตัดอย่างละเอียดและทำการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเสริมจมูก ของ DA คือ

การผ่าตัดแก้ไขปัญหาจมูกแบน ดูไม่มีมิติ เนื่องจากดั้งจมูกต่ำ หรือมีจมูกที่เล็กเกินไปให้โด่งขึ้น และ ได้สัดส่วนรับกับใบหน้าอย่างเหมาะสม

เสริมสันจมูกให้โด่งขึ้นตั้งแต่หว่างคิ้วไปจนถึงปลายจมูก สร้างไลน์จมูกที่สวยงามเป็นธรรมชาติ บริเวณสันจมูกจะใช้ซิลิโคนเสริม
ส่วนบริเวณปลายจมูกนิยมเลือกใช้กระดูกอ่อนตนเองในการเสริม

วิธีการศัลยกรรมเสริมจมูก

การผ่าตัดแบ่งตามวิธีการกรีด

วิธีการผ่าแบบเปิด (Opened)
·
ทำการกรีดบริเวณรูจมูกและผนังกั้นจมูก
· ทำการกรีดตั้งแต่เนื้อเยื่อเมือกภายในจมูกจนถึงผนังกั้นจมูกด้านนอก
· ง่ายต่อการเห็นโครงสร้างภายในจมูก สามารถทำการวินิจฉัยได้อย่างละเอียด
· รอยแผลเป็นจากการผ่าตัดจะค่อยๆจางหายไป ภายใน 3 เดือนหลังการผ่าตัด

วิธีการผ่าแบบปิด (Closed)
·
ทำการกรีดเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อเมือกภายในรูจมูก
· ไม่ได้ทำการกรีดบริเวณผนังกั้นจมูก
· ไม่เห็นรอยแผลเป็น
· เป็นวิธีการผ่าตัดในกรณีที่ไม่ต้องทำการแก้ไขเยอะมาก

Related Review

View all

Related Surgery

View all