Gynecomastia Surgeryศัลยกรรมแก้ไขอาการเต้านมโตเหมือนผู้หญิง ของ DA คือ

อาการเต้านมโตเหมือนผู้หญิงที่เกิดขึ้นในเพศชาย เกิดจากการโตขึ้นของเนื้อเยื่อต่อมน้ำนม  หรือ ต่อมไขมันบริเวณหน้าอก ทำให้เต้านมมีขนาดโตขึ้นเหมือนกับผู้หญิง ปกติแล้วเกิดได้จากความไม่สมดุลย์กันของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงภายในร่างกาย  หรือ เนื้อเยื่อต่อมน้ำนมมีปฎิกริยาตอบรับจากการถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนเพศหญิงได้ง่าย หรือ ในบางกรณีอาจเกิดจากการสะสมของต่อมไขมันบริเวณหน้าอกที่มากเกินไป

ผลลัพธ์จากการศัลยกรรมแก้ไขเต้านมโตเหมือนเพศหญิง ของ DA

อาจเกิดผลข้างเคียง เช่น อาการเลือดคั่ง อักเสบ ติดเชื้อ จากการศัลยกรรมแก้ไขเต้านมโตได้ แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 1. ทำการผ่าตัดแก้ไข ให้เหมาะกับสาเหตุ
  การเกิดอาการ ทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการผ่าตัด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ว่าเกิดอาการจากไขมัน หรือ  เนื้อเยื่อต่อมน้ำนม
 2. สามารถนำ ไขมัน และ เนื้อเยื่อต่อมน้ำนมออกได้ ภายในครั้งเดียว
  หากสาเหตุเกิดจากเนื้อเยื่อต่อมน้ำนม สามารถนำออก  และทำการดูดไขมันร่วมด้วยได้ เพื่อป้องกันการเกิดอาการผิวไม่เนียนเรียบ และ ช่วยให้เห็นผลได้ชัดเจนขึ้น
 3. กรีดแผล ขนาดเล็ก
  กรีดแผลขนาดเล็กบริเวณปานนม ทำให้เห็นแผลได้ไม่ชัดเจน

วิธีการศัลยกรรมแก้ไขอาการเต้านมโตเหมือนผู้หญิง

 1. กรณีเกิดจากเนื้อเยื่อต่อมน้ำนม
  ทำการเลเซอร์ละลายไขมันบริเวณหน้าอก เพื่อลดเซลล์ไขมันขนาดใหญ่ออกก่อน จากนั้นจึงดูดไขมัน และ กำจัดเนื้อเยื่อต่อมน้ำนมออก
 2. กรณีเกิดจากไขมัน
  ใช้เครื่องดูดไขมันแบบ Ultrasound ในการ ดูดไขมัน และ กำจัดเนื้อเยื่อต่อมน้ำนมออกไปพร้อมๆกัน

ขั้นตอนการศัลยกรรมแก้ไขอาการเต้านมโตเหมือนผู้หญิง ของ DA

 1. วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  ทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ และ วางแผนการรักษาให้เหมาะสม
 2. ทำการรักษาที่ได้ผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจ
  ทำการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีเทคนิค และ ประสบการณ์ในการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด
 3. ระบบการดูแลหลังการรักษา
  ที่ DA เรามีระบบการดูแลหลังการรักษา หรือ ผ่าตัด เพื่อให้ฟื้นตัวได้รวดเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

Related Review

View all

Related Surgery

View all