Long / Arrow Noseศัลยกรรมจมูก ของ DA

ที่ DA เราทำการศัลยกรรมจมูกด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงรูปร่าง ความยาว ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้าง องศาของปาก เพื่อสร้างจมูกที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับใบหน้า และ ดูเป็นธรรมชาติ

วิเคราะห์โครงหน้าของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดเพื่อการศัลยกรรมจมูกให้สมกับโครงหน้า โดยวางแผนก่อนการผ่าตัดอย่างละเอียดและทำการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมแก้จมูกยาวหรือปลายจมูกทิ่มลง ของ DA คือ

แก้ไขจมูกยาว หรือ ปลายจมูกทิ่มลง ทำให้เมื่อยิ้มปลายจมูกดูคล้อยและ ดูมีอายุ มักเกิดจากผนังกั้นจมูกอยู่ต่ำเกินไป หรือ กระดูกอ่อนปลายจมูกชี้ลงสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างปากและจมูก และ ปรับกระดูกอ่อนปลายจมูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

Related Review

View all

Related Surgery

View all