Male Hair Loss Treatmentสาเหตุ และ ประเภท อาการผมร่วงในผู้ชาย

อาการผมร่วงเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ , ความเครียด , การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน หรือ วิธีการใช้ชีวิตประจำวัน

 1. ประเภทตัว M
  ผมร่วงบริเวณหน้าผากทั้งสองด้าน เว้าขึ้นไปบริเวณศรีษะเป็นรูปตัว M
 2. ประเภทตัว U
  ผมร่วงบริเวณกลางหน้าผาก เว้าขึ้นไปเป็นวงโค้ง
 3. ประเภทตัว O
  ผมร่วงบริเวณกลางศรีษะ เป็นวงกลม
 4. หลายประเภทรวมกัน
  ผมร่วงแบบประเภท O  และ M ร่วมกัน

ผลลัพธ์จากการรักษาผมร่วง ของ DA

อาจเกิดผลข้างเคียง เช่น อาการเลือดคั่ง อักเสบ ติดเชื้อ จากการรักษาผมร่วงได้ แตกต่างไปในแต่ละบุคคล

 1. ส่งเลือดไปเลี้ยง ยังต่อมรากผม
 2. ปรับผม ให้หนาขึ้น
 3. เร่งการเจริญ เติบโตของเส้นผม

ที่ DA เราทำการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผมร่วง
และ วางแผนทำการรักษาอย่างตรงจุด ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคล

SOLUTION 1 รักษาผมร่วงโดยไม่ผ่าตัด

ใช้ยารักษา

 • ใช้ยารับประทาน และ ยาทา ที่ช่วยกระตุ้นการเกิดเส้นผม
 • ใช้ยาที่ได้รับการรับรองจาก FDA, EMA, KFDA

ฉีดPRP (Mesotherapy)

 • ฉีดยาเข้าไปที่รากต่อมขน ความลึก2-4cm บริเวณที่ผมร่วง
 • ใช้ยาให้เหมาะสม และ เลือกฉีดบริเวณที่แตกต่างกันไป ให้เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคล

Smartlux

 • ใช้วิธีฉายแสง Smartlux ช่วย
 • เพิ่มสารอาหาร และ เร่งการเติบโตของเส้นผม
  ให้เหมาะกับอาการผมร่วงแต่ละประเภท

 

SOLUTION 2 รักษาผมร่วงโดยวิธีผ่าตัด

ปลูกผมด้วยวิธีกรีด

 • กรีดบริเวณหนังศรีษะด้านหลัง และ นำรากผมที่ได้มาปลูก
 • เป็นวิธีที่แนะนำมากสุดในบรรดาวิธีปลูกผมหลายๆแบบ
 • สามารถปลูกผมจำนวนมากๆได้ในครั้งเดียว

ปลูกผมโดยวิธีการเก็บรากผม

 • เก็บรากผมบริเวณหนังศรีษะด้านหลัง โดยไม่กรีดหนังศรีษะ และ นำมาปลูก
 • ต้องมีเทคนิคและความชำนาญในการเก็บรากผมบริเวณหนังศรีษะด้านหลัง

ขั้นตอนการรักษาผมร่วง ของ DA

 1. วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  ทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  วิเคราะห์ และ วางแผนการรักษาให้เหมาะสม
 2. ทำการรักษาที่ได้ผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจ
  ทำการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีเทคนิค และ ประสบการณ์
  ในการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด
 3. ระบบการดูแลหลังการรักษา
  ที่ DA เรามีระบบการดูแลหลังการรักษา หรือ ผ่าตัด
  เพื่อให้ฟื้นตัวได้รวดเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

Related Review

View all

Related Surgery

View all