Nipple Surgery



หัวนมบอด คือ ?

อาการหัวนมบอด คือ หัวนมแบนราบไปกับหน้าอก หรือ จมลงไปในหน้าอก

กรณีที่หัวนมจมลงไปในหน้าอกอย่างมาก อาจก่อให้เกิดกลิ่นที่มาจากสารคัดหลั่งที่ออกมาทางหน้าอก ซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อ อาการปวด หรือ โรคอื่นๆได้
นอกจากนี้การศัลยกรรมหัวนมยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้นมบุตรด้วย

ศัลยกรรมลดขนาดหัวนม คือ?

ศัลยกรรมแก้ไขในกรณีที่หัวนมมีขนาดใหญ่ผิดปกติ
หรือ หัวนมหย่อนคล้อย

Related Review

View all

Related Surgery

View all