Shaping V-Line


ระยะเวลาในการผ่าตัด
3 ชั่วโมง
ประเภทของยาที่ใช้
ยาสลบ
พักฟื้นที่โรงพยาบาล
1 คืน
ตัดไหมหลังผ่าตัด
2 สัปดาห์

เป้าหมายของโครงหน้าที่สวยงามสิ่งสำคัญของการศัลยกรรมโครงหน้าคือ การตัด และ จัดวางกระดูกแต่ละส่วน ให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสม สมมาตร มีมิติ และสวยงาม อย่างเป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดกรามแบบวิธีเก่า จะตัดแค่ส่วนมุมเหลี่ยมกรามบริเวณใต้หูออกเท่านั้น แต่ปัจจุบัน DA สามารถตัดแต่ง กระดูกตามแนวเส้นโค้งของกรามไปถึงช่วงต่อคาง และสามารถตัดกระดูกกรามที่หนาให้บางลงได้อีกด้วย

การศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-line ของ DA

หากพูดถึงวีไลน์ที่สมบูรณ์แบบ เมื่อเรามองจากด้านหน้าจะเห็นว่าส่วนสำคัญสุดก็คือคางการศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-Line คือการ ตัดกระดูกตั้งแต่กรามจนถึงปลายคาง เพื่อแก้ไขส่วนเหลี่ยมของกราม และ ตัดแต่งกระดูกคาง ให้เรียวสวยไปในเวลาเดียวกัน

ผลลัพธ์จากการศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-line


01
สัดส่วนของโครงหน้า

จะเห็นผลลัพธ์ ที่เปลี่ยนแปลงทั้งความกว้าง และความยาวของใบหน้าซึ่งจะแตกต่างไปแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละเคส

 

02
รูปทรงของคางที่เปลี่ยนไป

หลังจากการศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-line จะเห็นรูปทรงของคางอย่างชัดเจน

03
วิเคราะห์โครงหน้า และ เลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เพื่อให้ได้สัดส่วนใบหน้าที่ได้สมมาตร รูปทรงใบหน้า V-Line สวย
เป็นธรรมชาติ ตามที่ต้องการ

04
วิธีการศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-line

เลือกวิธีการผ่าตัด ที่เหมาะกับโครงหน้าของแต่ละบุคคล

เพื่อสร้างให้ได้โครงหน้า V-line ที่สวยทุกมุม และ ดูเป็นธรรมชาติ
* ภาพด้านล่างคือภาพCT Scanของผู้ที่เข้าผ่าตัดศัลยกรรมจริงที่
DA plastic surgery

05
กรณีที่เหมาะกับการศัลยกรรมแบบ Shaping V-Line

06
วิทยานิพนธ์เรื่องการศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-Line

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล DA Plasitic Surgery ดร. ลี ซัง วู

วิทยานิพนธ์การศัลยกรรมโครงหน้า

 ดร.ลี ซัง วู ผู้อำนวยการโรงพยาบาล DA Plastic Surgery ได้นำเสนอ . วิทยานิพนธ์เรื่องการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า V-Line แบบใหม่ที่เน้นเรื่อง . สัดส่วนที่เหมาะสมตั้งแต่กราม จนถึงปลายคาง ซึ่งได้อ้างอิงวิธีการผ่าตัดจาก . วิทยานิพนธ์มาพัฒนาการศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-Line ทำให้ได้ . ผลลัพธ์ใบหน้า V-Line ที่เป็นธรรมชาติและสมบูรณ์แบบ

07
การศัลยกรรมโครงหน้าแบบ DA Shaping V-Line

1 การวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลแบบ 1:1

2 ทำการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

3 ทำการศึกษาและวิจัยในเรื่องของการทำศัลยกรรมโครงหน้า พร้อมทั้งคิดค้นวิธีการผ่าตัดใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ และ มีจุดเด่นกว่าที่อื่น

Related Review

View all

Related Surgery

View all